Manželství

SvatbaManželská úmluva či smlouva, jíž muž a žena vytvoří důvěrné společenství na celý život v lásce, pocházejí od samotného Stvořitele: „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem…, muže a ženu je stvořil“ (Gn 1,27). A dále: „Proto opustí muž svého otce a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem“ (Gn 2,24). Svou povahou je manželství k prospěchu manželů a také ke zplození a výchově dětí. Pro pokřtěné povýšil Kristus manželství na svátost (GS 48, CIC 1055). Svátost manželství je znamením jednoty Krista a církve. Dává manželům milost milovat se láskou, jakou Kristus miloval církev. Milost svátosti tak zdokonaluje lidskou lásku manželů, upevňuje jejich nerozlučitelnou jednotu a posvěcuje je na cestě k věčnému životu. Manželství se zakládá na souhlasu těch, kdo uzavírají manželskou smlouvu, to je na vůli definitivně se navzájem odevzdat jeden druhému s cílem žít ve společenství věrné a plodné lásky. Jednota, nerozlučitelnost a otevřenost k plodnosti jsou pro manželství podstatné.

V prvních staletích křesťanství neměl křesťanský sňatek svůj vlastní obřad a byl slaven stejně jako sňatek nekřesťanů. Od 4. stol. se začalo s žehnáním prstenů a slavnostním slavením eucharistie. Počátkem druhého tisíciletí přešly otázky manželského práva pod pravomoc občanských a církevních soudů.

Vynikající přednášku o manželství patera doc. JUDr. Stanislava Přibyla, Ph.D., můžete vyslechnout zde: https://www.youtube.com/watch?v=cMYB45ELhEQ

Svatba na Karlově

Pokud chcete mít svatbu na Karlově, je nejprve třeba v dostatečném časovém předstihu domluvit termín. Nejlépe osobně po nedělní mši svaté, nebo prostřednictvím e-mailu či telefonicky s jáhnem Jiřím I. Laňkou (viz Kontakty).

Podmínkou je, aby alespoň jeden ze snoubenců byl platně pokřtěn v katolické církvi a oba musí být svobodní. Možné výjimky a další důležité okolnosti probereme na společných setkáních v rámci přípravy na manželství (jejich četnost a frekvence budou domluveny individuálně).

Administrativa

– Církevní dokumenty

Budete potřebovat aktuální potvrzení o křtu, ne starší než 3 měsíce před termínem svatby. Získáte jej ve farnosti, kde jste byli pokřtěni.

Dalším dokumentem je „Zápis k žádosti o církevní sňatek.“ Ten si můžete stáhnout zde: CS_Zapis-k-zadosti-o-cirkevni-snatek a předvyplnit. Zvláště stranu 1 a 2. (Pozn.: Kanonické bydliště trvalé se kryje s vaším trvalým bydlištěm podle OP, kanonické přechodné bydliště je vaším skutečným, tedy kde se zdržujete po většinu času (korespondenční adresa)). Pokud nebude něco jasné, vyplníme to spolu na setkání.

Dále přineste případné další doklady, jako je např. úmrtní list manžela či manželky v případě ovdovělých, rozhodnutí církevního soudu o zneplatnění předchozího  sňatku u rozvedených atd.

– Civilní dokumenty

Na matrice manželství Prahy 2  (zde odkaz) získáte formulář Dotazník k uzavření manželství (můžete jej také stáhnout zde: Dotaznik-k-uzavreni-manzelstvi. Vytiskněte jej oboustranně, prosím). Titulní stranu vyplníte a přinesete do kostela. Zde jej potvrdíme razítkem, protože matrika chce vidět, zda bude sňatek uzavřen před zástupcem registrované církve.

Ne dříve než tři měsíce před svatbou oba navštívíte matriku manželství Městské části Praha 2 – Nám. Míru 20, 120 39 Praha 2, vchod je také z ulice Jugoslávská 20, 1. patro, kancelář č. 110, paní Kateřina Nebeská, tel. 236 044 122. Úřední hodiny mají pondělí a středa od 08.00 do 12.00 a 13.00 až 17.30. S sebou budete potřebovat občanské průkazy a rodné listy. Bližší podrobnosti vám sdělí matrikářky.

V dostatečném časovém předstihu je tedy třeba oddávajícímu předat:

– Osvědčení k uzavření církevního sňatku (z matriky)

– Protokol o uzavření manželství (z matriky)

– Potvrzení o křtu (z farnosti vašeho křtu)

– Zápis k žádosti o církevní sňatek (z Karlova)

– Případně další dokumenty – podle okolností.

Platby

Poplatky za administrativní úkony na matrice manželství vám sdělí matrikářky. Svatba v kostele i příprava k manželství jsou samozřejmě zdarma. Bývá však dobrým zvykem přispět libovolným darem na provoz kostela.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.