Bohoslužby v červnu

Do sekce Bohoslužby byl přidán rozpis na měsíc červen.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Bohoslužby v květnu

Do sekce Bohoslužby byl přián rozpis na měsíc květen.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Bohoslužby v dubnu

Do sekce Bohoslužby byl přidán rozpis na měsíc Duben.

Rubriky: Bohoslužby | Napsat komentář

Rozpis bohoslužeb na únor a březen 2023

Do sekce Bohoslužby byly přidány rozpisy na měsíc únor a březen. Popeleční středou 22. února vstoupíme do postní doby. Mše svatá je sloužena od 17:30 hodin. V neděli 26. února ve Mši svaté od 9:30 hodin proběhne Obřad vyvolení karlovských katechumenů, kteří se připravují k přijetí iniciačních svátostí o letošních Velikonocích.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Pontifikální Mše svatá

V sobotu 2. dubna od 10:00 bude na Karlově sloužena pontifikální mše sv. (misál 1970, česky) celebrovaná J. Em. Dominikem kardinálem Dukou k otevření poutní cesty Via Ludmila s požehnáním poutníkům.

Napsat komentář

Neděle Dobrého Pastýře

Zde naleznete dopis našeho arcibiskupa Dominika kardinála Duky, ve kterém se zamýšlí nad poselstvím neděle Dobrého Pastýře. Pamatujme v našich modlitbách na úmysl nových duchovních povoláních!

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Výzva biskupů ke sčítání lidu 2021

V příloze naleznete [text], který sepsali biskupové Čech, Moravy a Slezska.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Mše za hraběnku Johanku a mecenáše

V neděli 7. června bude od 9:30 hodin sloužena mše za hraběnku Johanku Polyxenu z Bubna a Litic a za všechny donátory karlovského chrámu. Hraběnka Johanka zemřela před třemi sty lety – dne 8. června roku 1720 – a byla pohřbena v rodinné hrobce v našem kostele před oltářem Panny Marie Karlovské.

Rubriky: Bohoslužby | Napsat komentář

Velikonoce na Karlově

Duchovní správa srdečně zve ke sledování přímých přenosů bohoslužeb tradičním „tridentském“ ritu z Karlovského chrámu v těchto časech: Zelený čtvrtek v 18:00, Velký pátek v 18:00, Bílá sobota v 19:00 a Hod Boží velikonoční v 11:00 hodin. Všechny přenosy budou vysílány na facebookové stránce Tradiční liturgie v Praze (facebook.com/tridentpraha)

Rubriky: Bohoslužby | Napsat komentář

Bohoslužby v měsíci únoru a březnu

Do sekce Bohoslužby byly přidány rozpisy na měsíce únor a březen. Nedělí 9. února začínají pobožnosti Svatých schodů a Křížové cesty, vždy od 16:30. V neděli 23. února proběhne mše sv. tradiční, asistovaná, s polyfonním zpěvem a novokněžským požehnáním ze 3. neděle předpostní – Quinquagesima, celebrovaná kan. Turnerem spolu s klérem Institutu Krista Krále.

Rubriky: Bohoslužby | Napsat komentář