Křest dospělých

Přijetí křesťanství pro dospělého člověka zpravidla představuje změnu kultury života, vstup do nových mezilidských vztahů a opuštění některých dosavadních životních postojů. Má-li se člověk stát křesťanem, nestačí jen získat určité vědomosti a být pokřtěn. Člověk musí zásadně změnit svůj život. Není samozřejmé a jednoduché žít poctivě podle evangelia a proto je nutné dospělé lidi pro tento život postupně připravovat. Tato příprava se nazývá katechumenát, tedy uvedení do křesťanského života. Podle „Řádu katechumenátu v arcidiecézi pražské“ trvá období přípravy nejméně jeden rok a je určitým způsobem odstupňováno.

První období se nazývá předběžný katechumenát. Jedná se o dobu, kdy se člověk rozhoduje pro cestu s Kristem, seznamuje se s evangeliem a církví a dospívá k prvním krokům víry. Toto období vrcholí přijetím do katechumenátu. Pro pražskou arcidiecézi jsou stanovena dvě data tohoto obřadu, a to sobota před první nedělí adventní (pro ty, jejichž křest je plánován za jeden a půl roku) a sobotu před slavností Seslání Ducha svatého (pro ty jejichž křest je plánován o příštích Velikonocích). Probíhá v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kde jsou kandidáti, doprovázeni svými ručiteli, přijati do katechumenátu biskupem. Tímto obřadem se kandidát stává katechumenem, tedy de facto křesťanem ve smyslu člena místního společenství. Kodex kanonického práva k tomu říká: „Zvláštním způsobem jsou s církví spojeni katechumeni, kteří totiž vedeni Duchem svatým výslovně žádají o včlenění do ní, a proto tímto přáním a také životem víry, naděje a lásky se spojují s církví, která se již o ně stará jako o své.“ (CIC, kán. 206, § 1).

Druhým obdobím je vlastní katechumenát. Jedná se o poměrně dlouhou dobu, ve které se uskutečňuje cesta poznání i proces obrácení, který umožní katechumenovi změnit život podle evangelia a nastoupit cestu osvobozování od hříchu. V něm je čas sžít se s církví, naučit se modlit a z modlitby žít, prohlubovat svou víru a nechat zrát své rozhodnutí stát se křesťanem, tedy učedníkem a následovníkem Ježíše Krista. Katechumenát vrcholí zařazením mezi čekatele křtu, tzv. vyvolením. Obřad vyvolení probíhá na první neděli postní před Velikonocemi. V něm katechumeni poprvé veřejně vyjadřují touhu po křtu.

Třetí období je období tzv. očišťování a zasvěcování do křesťanské praxe. Je to doba spíše duchovní než nauková. Zpravidla se kryje s dobou postní a obsahuje různé obřady, zvláště skrutinia a svěřování pokladů církve. Toto období vrcholí přijetím tří iniciačních svátostí, tedy křtu, biřmování a prvního svatého přijímání, o Velikonoční vigilii.

Čtvrtým obdobím je období mystagogie. Ta by měla trvat přinejmenším po celou velikonoční dobu. V ní novokřtěnec vniká do hloubek tajemství svátostí, které přijal, tedy křtu, biřmování a eucharistie, a učí se z jejich síly žít. O druhé Velikonoční neděli probíhá setkání novokřtěnců (neofytů) a jejich kmotrů s diecézním biskupem. Je vhodné, aby s sebou měli i bílé roušky, které obdrželi při křtu, při bohoslužbě je měli na sobě a v jejím závěru je odložili.

Pokud chcete přijmout křest a chcete být pokřtěni v karlovském chrámu, přijďte do sakristie kostela po nedělní mši svaté. Pokud to není možné, kontaktujte e-mailem či telefonicky karlovského jáhna Jiřího Laňku (viz Kontakty). Domluvíme se na dalším postupu.

Křest v kostele i příprava ke křtu jsou samozřejmě zdarma. Bývá však dobrým zvykem přispět libovolným darem na provoz kostela.

 

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.