Žehnání nových karlovských zvonů

zehnani_zvonu-kopie
V neděli 30. října 2016 v 09.30 hodin zahájí Jeho Eminence Dominik kardinál Duka krásný obřad žehnání tří nových zvonů kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově. Zvony byly vyrobeny na počest 700. výročí narození českého krále a římského císaře Karla IV. Největší, zasvěcený Panně Marii, váží 1450 kg., prostřední, zasvěcený sv. Karlu Velikému, váží 800 kg. a nejmenší, zasvěcený sv. Albertu Velikému, váží 420 kg. Záštitu nad projektem „Hlas pro Karlov“ přijali Jeho Eminence Dominik kardinál Duka OP, primátorka hl. m. Prahy Mgr. Adriana Krnáčová, MBA., a policejní prezident genmjr. Mgr. Tomáš Tuhý. Karlovská duchovní správa co nejsrdečněji zve všechny lidi dobré vůle na tuto významnou a nevšední událost.

 

Rubriky: Bohoslužby | Napsat komentář

MARIÁNSKÝ KONCERT

Karel IVDovolujeme si Vás pozvat na koncert, který k 700. výročí narození římského císaře a českého krále Karla IV. pořádá Unie pěveckých sborů, karlovská duchovní správa a Křesťanská policejní asociace. Koncert proběhne ve čtvrtek 15. 9. 2016 od 18.30 hodin, po skončení pravidelné ekumenické policejní bohoslužby „Za bezpečí“. Plakátek s podrobnějšími informacemi můžete shlédnout či stáhnout (ZDE).

Rubriky: Koncerty | Napsat komentář

Poslední mimořádné prohlídky chrámu

VykřičníkTuto neděli jsme se na Karlově rozloučili s dlouholetým asistentem, panem Michaelem Soukupem, který zde ukončil své působení ministranta a zvláště pak kustoda. Jeho poutavé vyprávění o karlovské minulosti zaujalo již mnoho a mnoho návštěvníků karlovské svatyně. Vzhledem k mimořádnému zájmu, který jste o komentované prohlídky projevili v posledním čase, rozhodl se pan Michael, že uspořádá ještě dvě mimořádné, opět velice podrobné a obsáhlé komentované prohlídky kostela. První proběhne v pondělí 22. srpna a druhá, definitivně poslední, pak v pátek 26. srpna, obě od 18.00 hodin. Setkání zájemců bude v 17.50 hodin před kostelem, který bude po zahájení prohlídky uzavřen.

Rubriky: Prohlídky kostela | Napsat komentář

Druhá mimořádná prohlídka chrámu

VykřičníkPro velký úspěch proběhne v pátek 19. srpna 2016 od 18.00 hodin druhá mimořádná, opět velice podrobná a obsáhlá komentovaná prohlídka vznešeného karlovského chrámu. Jeden ze svých posledních výkladů zde povede pan Michael Soukup. Setkání zájemců bude v 17.50 hodin před kostelem, který bude po zahájení prohlídky uzavřen.

Rubriky: Prohlídky kostela | Napsat komentář

Mimořádná prohlídka karlovského kostela

VykřičníkNa přání přátel a milovníků staroslavného karlovského chrámu proběhne v sobotu 13. srpna 2016 od 15.00 hodin mimořádná, velice podrobná a obsáhlá komentovaná prohlídka tohoto historického a architektonického skvostu, založeného Karlem IV. blahé paměti. Výklad povede pan Michael Soukup. Setkání zájemců bude v 14.50 hodin před kostelem, který bude po zahájení prohlídky uzavřen.

Rubriky: Prohlídky kostela | Napsat komentář

Měsíc srpen na Karlově

V srpnu končí po dlouhých 16 letech nepřetržité služby lektora, ceremonáře a průvodce na staroslavném Karlově pan Michael Soukup. Poslední prohlídky karlovského kostela včetně unikátních Svatých schodů s jeho odborným výkladem se konají o těchto nedělích: 7.8., 14.8. a poslední 21.8., vždy od 14.45 hodin.

V neděli 14. srpna se na Karlově slaví tradiční poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Slavná mše svatá začíná v 09.30 hodin.

Rubriky: Bohoslužby, Prohlídky kostela | Napsat komentář

Prohlídky kostela v měsíci červenci

VykřičníkKomentované prohlídky karlovského chrámu proběhnou v červnu o těchto nedělích:
3.7., 10.7., 17.7. a 24.7., vždy od 14.45 hodin. Kostel je otevřen k individuální prohlídce od 14.30 hodin. V neděli 31.7. se prohlídka nekoná.

Rubriky: Prohlídky kostela | Napsat komentář

Zvony jsou na Karlově!!!

V sobotu 9. července skutečně dorazily nové zvony na Karlov. Zprávu o jejich cestě najdete (zde) v Galerii.

Rubriky: Provoz kostela | Napsat komentář

Cesta nových zvonů na Karlov

ZvonV sobotu 9. července budou do karlovského kostela převezeny nové zvony. Jejich cesta bude hluboce symbolická a zvony budou krom poutníků doprovázet i členové spolku Četnická pátrací stanice Praha. Jejich přítomnost bude odkazovat na propojení karlovského chrámu s duchovním životem Policie ČR a ostatních bezpečnostních sborů. První zastavení bude v Roudnici nad Labem, v bratrském augustiniánském klášteře. V klášterním kostele Narození Panny Marie bude od 08.00 hodiny ranní sloužena mše svatá. Druhé zastavení bude na Levém Hradci, sídle dávných českých knížat. Zde bude v kostele sv. Klimenta sloužena bohoslužba slova s modlitbou za duše našich předků a za český národ. V Roztokách se zvony spolu s poutníky nalodí na loď přátel z Pražské paroplavební společnosti BOHEMIA a vyrazí do Prahy do přístaviště na Rašínově nábřeží. Odsud jak zvony, tak i poutníci odjedou na Karlov. Třetí a poslední zastavení bude na hoře Karlově v chrámu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého. Zde budou zvony usazeny na dočasné podstavce a od 19.00 hodin bude sloužena děkovná mše svatá.

Rubriky: Bohoslužby | Napsat komentář

Nový pořad bohoslužeb

fish3S příchodem nového karlovského rektora se na Karlově začaly opět sloužit i tradiční, tzv. Tridentské mše svaté. Nový pravidelný pořad bohoslužeb naleznete v sekci „Bohoslužby“, podrobnější rozpis pak v podsekcích k jednotlivým měsícům.

Rubriky: Bohoslužby | Napsat komentář