2016

V neděli 27. března 2016 byla karlovským jáhnem Jiřím pokřtěna malá slečna Apolenka. Vyprošujeme jí, rodičům a kmotře Janě hojnost Božího požehnání! Fotografie jsou k nahlédnutí (zde).


V neděli 27. března 2016 odpoledne byl karlovským duchovním správcem Dr. Jiřím Svobodou pokřtěn malý Antonin Vladimír Robert Maxmilian Kolbe. Přejem Boží pokoj všem! Fotografie je možné vidět (zde).


V sobotu 2. dubna 2016 byla v karlovském chrámu jáhnem Jiřím pokřtěna malá Charlotte. Ať jí, rodičům i kmotře Pán žehná! Fotografie jsou (zde)


David a OlgaV sobotu 23. dubna 2016 byli na Karlově jáhnem Jiřím oddáni dva úžasní mladí lidé, David a Olga. Po sňatku byl rovněž pokřtěn jejich syn David. Vyprošujeme všem Boží požehnání! Fotografie jsou k nahlédnutí (zde).


V sobotu 23. dubna 2016 byli v karlovském chrámu jáhnem Jiřím pokřtěny dvě děti, Jiří a Nikola. Ať Pán žehná jim, rodičům i kmotrovi! Fotografie můžete shlédnout (zde).