2014

 


Předání Kulturní ceny Karla IV. Kulturního spolku Cáchy-Praha cášskému primátorovi.

Kulturní cena Karla IVV pátek 26. září byla udělena Cena Karla IV., kterou uděluje spolek Cáchy-Praha. Obdržel ji starosta Cách Marcel Philipp. Cena byla udělena již popáté, ale poprvé v Praze. Stalo se tak v kostele Nanebevzetí Panny Marie a Svatého Karla Velikého na Karlově. Toto místo je symbolické a dokumentuje historické spojení Prahy a Cách. Kostel a klášter na Karlově založil Karel IV. na Novém Městě pražském a zasvětil ho Karlu Velikému, jehož relikvie do Prahy přivezl. Tak jako je Karel IV. spjat s Prahou, je Karel Veliký spojen s Cáchami. Vytvořil zde sídlo římské říše, založil katedrálu, kde byli korunováni všichni římští králové, včetně Karla IV., a v roce 814 – tedy před dvanácti sty lety – tu zemřel.

Hosty přivítal karlovský duchovní správce Dr. Jiří Svoboda. Samotnou slavnost zahájil kardinál Dominik Duka, který připomněl církevní a náboženskou paralelu mezi Cáchami a Prahou. Po něm vystoupili další hosté, včetně pražského primátora Tomáše Hudečka a hlavní organizátorky akce, Věry Blažkové, předsedkyně spolku Cáchy Praha. Laudatio pronesl emeritní rektor ČVUT profesor Václav Havlíček. Nakonec promluvil laureát letošní ceny cášský starosta Marcel Philipp. Hovořil o podobnosti Prahy a Cách. Obě města byla ve své době středisky evropské moci, kultury a vzdělanosti. Uvedl, že si ocenění váží a že bude nadále podporovat nejen partnerství mezi Cáchami a Prahou, ale mezi českými a německými občany vůbec. (autor Miroslav Krupička)

Krásný zážitek připravil hostům pěvecký sbor Zvony pod vedením sbormistryně paní Jarmily Novenkové. Fotografie z akce můžete shlédnout (ZDE)


Žehnání motocyklů policejního týmu MOTO FOR PEACE

LOGO MFPV pátek 5. září 2014 navštívila Karlov skupina policistů z celé Evropy, která se koncem srpna vydala na svých motocyklech na cestu s humanitárním posláním z Říma do Nepálu. Jsou to policisté z Itálie, Turecka, Španělska, Belgie, Norska, Ruska a Libye. Vyjeli 31. 8. z Říma, kde se s nimi ve Vatikánu rozloučil papež František, který jim požehnal na cestu. Cíl jejich putování je v Nepálu, kam chtějí dojet za třiapadesát dní. Účel cesty je ryze humanitární. V Nepálu předají policisté tamním lékařům deset motocyklů, aby se lépe dostali v nepřístupném terénu k pacientům.

Na Karlově policisté navštívili Muzeum Policie ČR a poté i karlovský chrám. Před odjezdem jim karlovský jáhen Jiří požehnal motocykly s modlitbou za úspěch mise a šťastný návrat. Fotografie můžete shlédnout (ZDE).


Jarní pěvecký koncert 

v podání smíšeného pěveckého souboru 440 Hz pod vedením sbormistryně Elišky Bendové zazněl v prostorách Karlovského chrámu v úterý 10. června ve večerních hodinách. Pod vznešenou klenbou se nesly tóny klasické i populární hudby. Výtěžek dobrovolného vstupného, který činil 1.761,- korun, věnoval sbor na opravu kropenky. Patří jim za to zdvořilé a vděčné „zaplať Pán Bůh!“ Několik fotografií z přípravy na koncert můžete shlédnout (ZDE).

_________________________________________________________

Mše svatá za hraběnku z Bubna a Litic a mecenáše kostela

Erb Bubna LiticV sobotu 7. června 2014 v 11.00 hodin byla v karlovském kostele sloužena mše svatá za hraběnku Polyxenu Johanku z Bubna a Litic, celý její rod a všechny příznivce a mecenáše kostela. Hraběnka Polyxena byla významnou donátorkou chrámu a byla zde v kryptě před 294 lety pohřbena. Fotografie ze mše jsou (ZDE) Fotografie pořídil Karel Feitl.

__________________________________________________________

Bohoslužba za prap. Petru Zajíčkovou

Dne 15. května 2014 proběhla v Karlovském kostele policejní ekumenická bohoslužba (foto zde) k uctění památky prap. Petry Zajíčkové, která zahynula při výkonu služby. Dej jí věčné odpočinutí, Pane, a potěš srdce jejích blízkých!

__________________________________________________________

Příprava filmu Hebamme

Die HebammeV říjnu 2013 byly v Karlovském kostele natáčeny některé scény do filmu Die Hebamme, připravovaného pro německou televizi. Odkaz na ukázku z připravovaného filmu je ZDE.

 

___________________________________________________________

Svátek uvedení Páně do chrámu – 2014

Obětování PáněV neděli 2. února 2014 oslavilo karlovské společenství svátek uvedení Páně do chrámu, lidově zvaný Hromnice. Mši svatou celebroval karlovský duchovní správce pater Jiří Svoboda. V úvodu slavnosti byly při krátké pobožnosti v Betlémské jeskyni požehnány svíce, tzv. “hromničky”. Fotografie je možné shlédnout (ZDE)

___________________________________________________________

Návštěva Dr. Klause Sütterlina a dalších vzácných hostů na Karlově dne 26. ledna 2014

Dne 26. ledna 2014 navštívil se svými přáteli kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého Dr. Klaus Sütterlin, z Zeiskamu v Porýní-Falci, spisovatel a mecenáš, autor knihy „Král Jan, rytíř na evropském jevišti“, která vyšla k 700. výročí „císařské svatby“ – svatby Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Pan Dr. Sütterlin byl v roce 2010 organizátorem historických slavností v Trevíru, při kterých byla tato svatba věrně zopakována podle popisu Zbraslavské kroniky a jiných historických pramenů. Následně se v roce 2011 podílel na zřízení pamětního gotického oblouku v místě, kde se kdysi nacházelo komturství Haimbach (místo prvního setkání Elišky Přemyslovny a jejího ženicha Jana Lucemburského). Dr. Sütterlin a jeho rodina patří k pravidelným návštěvníkům Audience u blahoslaveného císaře Karla I. na zámku v Brandýse nad Labem. Do Prahy letos přijel na pozvání pana Dr. Milana Nováka, organizátora brandýských zámeckých slavností, aby se spolu se svými přáteli zúčastnil slavnostní mše v katedrále sv. Víta k 1200. výročí úmrtí Karla Velikého, a následného setkání v Arcibiskupském paláci. Ocenil zejména řeč pana arcibiskupa, zaměřenou na význam Karla Velikého jako otce historické i současné Evropy. Pan Dr. Sütterlin, jeho manželka paní Ulla a rodinná přítelkyně paní Hedwiga s radostí uvítali možnost si prohlédnout kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého, který je spjat s kultem této významné osobnosti. Se zájmem si vyposlechli zajímavý výklad místního průvodce pana Michaela Soukupa. Prohlídky se zúčastnila také paní Mgr. Natascha Grilj z Rakouského velvyslanectví, ředitelka Rakouského kulturního fóra v Praze, se svým manželem, panem Bogdanem Krenem ze Slovinska. Jménem všech návštěvníků bych ráda poděkovala průvodci, panu Soukupovi a všem, kteří nám tento krásný zážitek umožnili. (fotografie je možné si prohlédnout zde)
Ing. Gabriela Kalinová
členka Spolku Praha-Aachen

________________________________________________________________

Mezi antikou a středověkem: Evropa Karla Velikého – pořad Českého rozhlasu (25. 01. 2014)

Kdoví, jak by dnes vypadala Evropa a náš život, kdyby se 2. dubna roku 747, respektive 748 podle dnešního kalendáře, nenarodil kdesi v západní Evropě Karel. Syn Pipina a Bertrady z nově vznikající dynastie Karlovců, král a později císař, plamenný šiřitel křesťanství, zachránce antického vědění a západořímské kultury a vládce obrovské říše, která zahrnovala většinu území, které dnes nazýváme západní Evropou.

Karlu Velikému zasvětil český král a římský císař Karel IV. karlovský chrám. I o něm se v pořadu Historie plus hovoří. Velmi zajímavý a hodnotný příspěvek zde má průvodce karlovským kostelem, pan Michael Soukup. Odkaz na pořad naleznete zde: http://www.rozhlas.cz/plus/historie/_zprava/mezi-antikou-a-stredovekem-evropa-karla-velikeho–1307598   Přímý odkaz na audioarchiv je zde: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3048513

___________________________________________________________