Archiv pro rubriku: Křty a biřmování

Přijetí do katechumenátu

V sobotní podvečer 28. listopadu 2015 proběhlo v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha přijetí do katechumenátu pro pražskou arcidiecézi. Přijaty byly i dvě karlovské katechumenky, Pavlína a Eliška. Prosme o přímluvu Panny Marie Karlovské a vyprošujme jim hojné Boží požehnání … Pokračování textu

Rubriky: Křty a biřmování | Napsat komentář

Velikonoce na Karlově

O Velikonoční vigilii přijalo v Karlovském chrámu svátost křtu osm katechumenů. Poté pak poprvé přistoupili ke stolu Páně a zapojili se do Kristova velikonočního tajemství. Ať je vzkříšený Kristus provází na každém kroku jejich života! Fotografie je možné shlédnout (zde)

Rubriky: Bohoslužby, Křty a biřmování | Napsat komentář

Křest Laury a Maxe

V sobotu 6. září byly na Karlově jáhnem Jiřím pokřtěny dvě děti, Laura Michaela a Max Richard. Ať Pán žehná jim i jejich rodičům!

Rubriky: Křty a biřmování | Napsat komentář

Křest Julia Jiřího

V sobotu 12. července 2014 byl karlovským jáhnem Jiřím pokřtěn půlroční Julius Jiří. Prosme o přímluvu Panny Marie Karlovské za chlapce, rodiče, prarodiče, kmotry a celou rodinu!

Rubriky: Křty a biřmování | Napsat komentář

Křest Damiána

V sobotu 21. června 2014 přijal svátost křtu malý Damián. Na Karlově jej pokřtil olomoucký jáhen Jaroslav Koudelka. Prosíme o přímluvu chlapce a jeho rodiče.

Rubriky: Křty a biřmování | Napsat komentář

Křest Jana a Kateřiny

V sobotu 29. března 2014 přijaly svátost křtu dvě děti, Jan a Kateřiny. Na Karlově je pokřtil olomoucký jáhen Jaroslav Koudelka. Prosíme o přímluvu za děti i jejich rodiče!

Rubriky: Křty a biřmování | Napsat komentář

Křest Adélky

V sobotu 15. března 2014 byla v Karlovském chrámu pokřtěna malá Adélka. Ať Pán stále vede kroky této malé křesťanky a žehná jí, jejím rodičům i celé rodině!

Rubriky: Křty a biřmování | Napsat komentář

Přijetí do katechumenátu – listopad 2013

Dne 30. listopadu 2013 budou v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha přijati do katechumenátu 4 karlovští katechumeni. Více v Galerii 2013.

Rubriky: Křty a biřmování | Napsat komentář

Křest Jeníka – září 2013

Dne 28. září 2013 bude v karlovském chrámu pokřtěn Jan Kopač. Modleme se, prosím, za něho i jeho rodiče. Více v Galerii 2013.

Rubriky: Křty a biřmování | Napsat komentář