Leden 2023

ne 1. 1.

9:30 mše sv. (misál 1970, česky) ze slavnosti Matky Boží Panny Marie

11:00 mše sv. tradiční asistovaná (misál 1962, latinsky) z oktávu Narození Páně – Obřezání Páně

17:00 mše sv. tradiční z oktávu Narození Páně – Obřezání Páně (FSSP)

po 2. 1.

17:30 mše sv. tradiční ze svátku Nejsvětějšího Jména Ježíš

pá 6. 1.

17:30 mše sv. tradiční ze Zjevení Páně s výstavem NSO a adorací

so 7. 1.

9:00 mše sv. tradiční z o Panně Marii v sobotu, s Loretánskou litanií

ne 8. 1.

9:30 mše sv. (misál 1970, česky) ze svátku Křtu Páně

11:00 mše sv. tradiční asistovaná ze svátku Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

17:00 mše sv. tradiční ze svátku Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

pá 13. 1.

17:30 mše sv. tradiční z připomínky Křtu Páně 

ne 15. 1.

9:30 mše sv. (misál 1970, česky) z 2. neděle v mezidobí

11:00 mše sv. tradiční asistovaná ze 2. neděle po Zjevení Páně

17:00 mše sv. tradiční ze 2. neděle po Zjevení Páně (FSSP)

ne 22. 1.

9:30 mše sv. (misál 1970, česky) ze 3. neděle v mezidobí

11:00 mše sv. tradiční asistovaná ze 3. neděle po Zjevení Páně

17:00 mše sv. tradiční ze 3. neděle po Zjevení Páně

so 28. 1.

17:30 mše sv. tradiční ze svátku patrona kostela, sv. Karla Velikého

ne 29. 1.

9:30 mše sv. (misál 1970, latinsky) ze 4. neděle v mezidobí

11:00 mše sv. tradiční asistovaná ze 4. neděle po Zjevení Páně

17:00 mše sv. tradiční ze 4. neděle po Zjevení Páně