Leden 2021

Panny Marie na Karlově – bohoslužby leden 2021

pá 1. 1.

17:00 mše sv. tradiční (Misál 1962, latinsky) z Oktávu narození Páně – Obřezání Páně (P. Přibyl)

so 2. 1.

9:00 mše sv. tradiční votivní o Panně Marii v sobotu s mariánskou pobožností První soboty v měsíci (P. Přibyl)

ne 3. 1.

9:30 mše sv. (Misál 1970, česky) z 2. neděle po Narození Páně (P. Přibyl)

11:00 mše sv. tradiční ze svátku Nejsvětějšího Jména Ježíš (P. Přibyl)

17:00 mše sv. tradiční ze svátku Nejsvětějšího Jména Ježíš (P. Zentner)

st 6. 1.

17:30 mše sv. tradiční ze Zjevení Páně – Svatých Tří králů (P. Přibyl)

ne 10. 1.

9:30 mše sv. (Misál 1970, česky) ze svátku Křtu Páně (P. Přibyl)

11:00 mše sv. tradiční ze svátku Svaté Rodiny (P. Přibyl)

17:00 mše sv. tradiční ze svátku Svaté Rodiny  (P. Přibyl)

st 13. 1.

17:30 mše sv. tradiční z Připomínky Křtu Páně (P. Přibyl)

ne 17. 1.

9:30 mše sv. (Misál 1970, česky) ze 2. neděle v mezidobí (P. Přibyl)

11:00 mše sv. tradiční ze 2. neděle po Zjevení Páně (P. Přibyl)

17:00 mše sv. tradiční ze 2. neděle po Zjevení Páně (P. Šrubař)

ne 24. 1.

9:30 mše sv. (Misál 1970, česky) ze 3. neděle v mezidobí (P. Přibyl)

11:00 mše sv. tradiční ze 3. neděle po Zjevení Páně (P. Přibyl)

17:00 mše sv. tradiční ze 3. neděle po Zjevení Páně (P. Přibyl)

ne 31. 1.

9:30 mše sv. (Misál 1970, latinsky) ze 3. neděle v mezidobí (P. Přibyl)

11:00 mše sv. tradiční z 1. neděle předpostní – Septuagesima/Devítník (P. Přibyl)

17:00 mše sv. tradiční z 1. neděle předpostní – Septuagesima/Devítník (P. Přibyl)