Únor 2020

so 1. 2.

9:00    mše sv. tradiční (Misál 1962, latinsky) o sv. Ignáci z Antiochie s mariánskou pobožností (P. Přibyl)

ne 2. 2.

9:30    mše sv. (Misál 1970, česky) ze svátku Uvedení Páně do chrámu (P. Přibyl)

17:00 mše sv. tradiční ze svátku Očišťování Panny Marie – Hromnice (P. Zentner)

pá 7. 2.

17:00 mše sv. tradiční votivní o Nejsvětějším Srdci Páně s pobožností Prvního pátku v měsíci (P. Přibyl)

ne 9. 2.

9:30    mše sv. z 5. neděle v mezidobí (P. Přibyl)

16:30 pobožnost „svatých schodů“

17:00 mše sv. tradiční z 1. neděle předpostní – Septuagesima/Devítník (P. Přibyl)

ne 16. 2.

9:30    mše sv. z 6. neděle v mezidobí (P. Přibyl)

16:30 pobožnost křížové cesty

17:00 mše sv. tradiční z 2. neděle předpostní – Sexagesima (P. Šrubař)

čt 20. 2.

18:00 policejní ekumenická bohoslužba „Za bezpečí“ (Diac. mjr. Laňka)

ne 23. 2.

9:30    mše sv. (Misál 1970, latinsky) ze 7. neděle v mezidobí (P. Přibyl)

16:30 pobožnost „svatých schodů“

17:00 mše sv. tradiční, asistovaná, s polyfonním zpěvem a novokněžským požehnáním ze 3. neděle předpostní – Quinquagesima (kan. Turner a klér Institutu Krista Krále)

st 26. 2.

17:00 mše sv. tradiční z Popeleční středy s udílením popelce (P. Přibyl)