Srpen 2020

so 1. 8.

9:00 mše sv. tradiční votivní o Panně Marii s připomínkou sv. mučedníků Makabejských a pobožností První soboty v měsíci (P. Přibyl)

ne 2. 8.

9:30 mše sv. (Misál 1970, česky) z 18. neděle v mezidobí (P. Přibyl)

17:00 mše sv. tradiční asistovaná z 9. neděle po Svatém Duchu s novokněžským požehnáním (P. Hirschberger a klérus FSSP)

čt 6. 8.

17:30 mše sv. tradiční ze svátku Proměnění Páně (P. Přibyl)

pá 7. 8.

17:30 mše sv. tradiční z Nejsvětějšího Srdce Páně s eucharistickým výstavem a pobožností Prvního pátku v měsíci (P. Přibyl)

ne 9. 8.

9:30 mše sv. z 19. neděle v mezidobí (P. Přibyl)

17:00 mše sv. tradiční z 10. neděle po Svatém Duchu (P. Přibyl)

po 10. 8.

17:30 mše sv. tradiční ze svátku sv. Vavřince, mučedníka

so 15. 8.

17:30 mše sv. tradiční ze svátku Nanebevzetí Panny Marie – patrocinium kostela (P. Přibyl)

ne 16. 8.

9:30 mše sv. poutní ze slavnosti Nanebevzetí Panny Marie s mariánskou pobožností (P. Přibyl)

17:00 mše sv. tradiční z 11. neděle po Svatém Duchu s připomínkou sv. Jáchyma a mariánskou pobožností (P. Šrubař)

čt 20. 8.

18:00 policejní ekumenická bohoslužba „Za bezpečí“ (diac. Laňka)

so 22. 8.

17:30 mše sv. tradiční ze svátku Neposkvrněného Srdce Panny Marie s Loretánskou litanií (P. Přibyl)

ne 23. 8.

9:30 mše sv. z 21. neděle v mezidobí (P. Přibyl)

17:00 mše sv. tradiční z 12. neděle po Svatém Duchu (P. Přibyl)

so 29. 8.

17:30 mše sv. tradiční ze svátku Stětí sv. Jana Křtitele

ne 30. 8.

9:30 mše sv. (Misál 1970, latinsky) z 22. neděle v mezidobí (P. Přibyl)

17:00 mše sv. tradiční z 13. neděle po Svatém Duchu (P. Přibyl)