Leden 2020

st 1. 1.

17:00 mše sv. tradiční (Misál 1962, latinsky) z Oktávu Narození Páně – Obřezání Páně (P. Přibyl)

pá 3. 1.

17:00 mše sv. tradiční votivní z Nejsvětějšího Srdce Ježíšova s pobožností Prvního pátku (P. Přibyl)

so 4. 1.

9:00 mše sv. tradiční z Panny Marie v sobotu s mariánskou pobožností (P. Přibyl)

ne 5. 1.

9:30 mše sv. (Misál 1970, česky) z 2. neděle po Narození Páně (P. Přibyl)

17:00 mše sv. tradiční ze svátku Nejsvětějšího Jména Ježíš (asistovaná, generální představený FSSP P. Komorowski a klér FSSP)

po 6. 1.

17:00 mše sv. tradiční ze svátku Zjevení Páně (P. Přibyl)

ne 12. 1.

9:30 mše sv. ze svátku Křtu Páně (P. Přibyl)

17:00 mše sv. tradiční ze svátku Svaté Rodiny (P. Přibyl)

po 13. 1.

17:00 mše sv. tradiční z Připomínky Křtu Páně (P. Přibyl)

čt 16. 1.

18:00 policejní ekumenická bohoslužba „Za bezpečí“ (Diac. mjr. Laňka)

ne 19. 1.

9:30 mše sv. z 2. neděle v mezidobí (P. Přibyl)

17:00 mše sv. tradiční z 2. neděle po Zjevení Páně (P. Šrubař)

so 25. 1.

17:00 mše sv. tradiční ze svátku Obrácení sv. Pavla (P. Přibyl)

ne 26. 1.

9:30 mše sv. (Misál 1970, latinsky) z 3. neděle v mezidobí (P. Přibyl)

17:00 mše sv. tradiční z 3. neděle po Zjevení Páně (P. Přibyl)

út 28. 1.

17:00 mše sv. tradiční za svátku sv. Karla Velikého (P. Přibyl)