Červenec 2020

st 1. 7.

17:30 mše sv. tradiční (Misál 1962, latinsky) ze svátku Nejdrahocennější Krve Pána Ježíše (P. Přibyl)

pá 3. 7.

17:30 mše sv. tradiční ze svátku sv. Irenea s eucharistickou pobožností Prvního pátku v měsíci (P. Přibyl)

so 4. 7.

9:00 mše sv. tradiční ze svátku sv. Prokopa s mariánskou pobožností První soboty v měsíci (P. Přibyl)

ne 5. 7.

9:30 mše sv. (Misál 1970, česky) ze slavnosti sv. Cyrila a Metoděje (P. Přibyl)

17:00 mše sv. tradiční staroslověnsky z 5. neděle po Svatém Duchu s připomínkou sv. Cyrila a Metoděje (P. Peňáz)

ne 12. 7.

9:30 mše sv. z 15. neděle v mezidobí (P. Přibyl)

17:00 mše sv. tradiční ze 6. neděle po Svatém Duchu (P. Přibyl)

čt 16. 7.

18:00 policejní ekumenická bohoslužba „Za bezpečí“ (diac. Laňka)

ne 19. 7.

9:30 mše sv. ze 16. neděle v mezidobí (P. Přibyl)

17:00 mše sv. tradiční ze 7. neděle po Svatém Duchu (P. Šrubař)

so 25. 7.

17:30 mše sv. tradiční ze svátku sv. Jakuba apoštola (P. Přibyl)

ne 26. 7.

9:30 mše sv. (Misál 1970, latinsky) ze 17. neděle v mezidobí (P. Přibyl)

17:00 mše sv. tradiční z 8. neděle po Svatém Duchu s připomínkou sv. Anny (P. Přibyl)