Červen 2020

st 3. 6.

17:30 mše sv. tradiční (Misál 1962, latinsky) ze středy Suchých dnů svatodušních (P. Přibyl)

pá 5. 6.

17:30 mše sv. tradiční z pátku Suchých dnů svatodušních s pobožností Prvního pátku v měsíci (P. Přibyl)

so 6. 6.

9:00 mše sv. tradiční ze soboty Suchých dnů svatodušních s mariánskou pobožností (P. Přibyl)

ne 7. 6.

9:30 mše sv. (Misál 1970, česky) ze slavnosti Nejsvětější Trojice za hraběnku Johanku Polyxenu z Bubna-Litic (P. Přibyl)

17:00 mše sv. tradiční ze svátku Nejsvětější Trojice (P. Zentner)

čt 11. 6.

17:30 mše sv. tradiční ze svátku Božího Těla s eucharistickým průvodem (P. Přibyl)

ne 14. 6.

9:30 mše sv. z 11. neděle v mezidobí (P. Přibyl)

17:00 mše sv. tradiční z 2. neděle po Svatém Duchu s renesančním polyfonním zpěvem (P. Přibyl)

čt 18. 6.

18:00 policejní ekumenická bohoslužba „Za bezpečí“ (diac. Laňka)

pá 19. 6.

17:30 mše sv. tradiční z Nejsvětějšího Srdce Ježíšova s eucharistickou pobožností (celebrant z  FSSP)

ne 21. 6.

9:30 mše sv. z 12. neděle v mezidobí (P. Přibyl)

17:00 mše sv. tradiční z 3. neděle po Svatém Duchu (P. Šrubař)

st 24. 6.

17:30 mše sv. tradiční ze svátku Narození sv. Jana Křtitele (P. Přibyl)

ne 28. 6.

9:30 mše sv. z 13. neděle v mezidobí (P. Přibyl)

17:00 mše sv. tradiční z 4. neděle po Svatém Duchu (P. Přibyl)

po 29. 6.

17:30 mše sv. tradiční ze svátku svatých apoštolů Petra a Pavla (P. Přibyl)