Září 2019

ne 1. 9.

9:30 mše sv. (Misál 1970, česky) ze 22. neděle v mezidobí (P. Přibyl)

17:00 mše sv. tradiční (Misál 1962, latinsky) ze 12. neděle po sv. Duchu (P. Zentner)

pá 6. 9.

17:00 mše sv. tradiční votivní z Nejsvětějšího Srdce Páně s eucharistickou pobožností (P. Přibyl)

so 7. 9.

9:00 mše sv. tradiční votivní z Neposkvrněného Srdce Panny Marie s mariánskou pobožností (P. Přibyl)

ne 8. 9.

9:30 mše sv. (Misál 1970, česky) z 23. neděle v mezidobí (P. Přibyl)

17:00 mše sv. tradiční z 13. neděle po sv. Duchu – Narození blah. Panny Marie (P. Přibyl)

so 14. 9.

17:00 mše sv. tradiční ze svátku Povýšení sv. Kříže (P. Přibyl)

ne 15. 9.

9:30 mše sv. (Misál 1970, česky) z 24. neděle v mezidobí (P. Přibyl)

17:00 mše sv. tradiční ze 14. neděle po Svatém Duchu – Sedmibolestné Panny Marie  (P. Šrubař)

čt 19. 9.

18.00 ekumenická policejní bohoslužba „Za bezpečí“ (diac. mjr. Laňka)

so 21. 9

17:00 mše sv. tradiční ze svátku sv. Matouše – sobota suchých dnů v září (P. Přibyl)

ne 22. 9.

9:30 mše sv. (Misál 1970, česky) ze 25. neděle v mezidobí (P. Přibyl)

17:00 mše sv. tradiční ze 15. neděle po Svatém Duchu (P. Přibyl)

so 28. 9.

17:00 mše sv. tradiční (staroslověnsky) ze svátku sv. Václava (P. Přibyl)

ne 29. 9.

9:30 mše sv. (Misál 1970, latinsky) ze 26. neděle v mezidobí (P. Přibyl)

17:00 mše sv. tradiční ze sv. Michaela archanděla – 16. neděle po Svatém Duchu (P. Přibyl)