Únor 2019

Misál 1962 – tradiční „tridentská“ mše svatá latinsky

Misál 1970 – mše svatá česky nebo latinsky

pá 1. 2.

17:00 mše sv. tradiční (1962) votivní z Nejsvětějšího Srdce Ježíšova s pobožností Prvního pátku v měsíci (celebrant P. Řezáč)

so 2. 2.

9:00 mše sv. tradiční (1962) ze Slavnosti očišťování Panny Marie, se svěcením hromniček (celebrant P. Řezáč)

ne 3. 2.

9:30 mše sv. (1970) z 4. neděle v mezidobí, se svatoblažejským požehnáním (celebrant P. Kučerka O.Cr.)

17:00 mše sv. tradiční (1962) ze 4. neděle po Zjevení Páně se svatoblažejským požehnáním (celebrant P. Zentner)

ne 10. 2.

9:30 mše sv. (1970) z 5. neděle v mezidobí (celebrant P. Přibyl)

17:00 mše sv. tradiční (1962) z 5. neděle po Zjevení Páně (celebrant P. Přibyl)

ne 17. 2.

9:30 mše sv. (1970) ze 6. neděle v mezidobí (celebrant P. Přibyl)

17:00 mše sv. tradiční (1962) z Neděle devítník – Septuagesima (celebrant P. Šrubař)

čt 21. 2.

18.00 ekumenická policejní bohoslužba „Za bezpečí“ (vede diac. mjr. Laňka)

pá 22. 2.

17:00 mše sv. tradiční (1962) ze svátku Stolce sv. Petra (celebrant P. Přibyl)

ne 24. 2.

9:30 mše sv. (1970) ze 7. neděle v mezidobí (celebrant P. Přibyl)

17:00 mše sv. tradiční (1962) z 1. neděle po devítníku (celebrant P. Přibyl)