Říjen 2019

pá 4. 10.

17:00 mše sv. tradiční (Misál 1962, latinsky) votivní z Nejsvětějšího Srdce Páně s eucharistickou pobožností (P. Přibyl)

so 5. 10.

9:00 mše sv. tradiční votivní z Neposkvrněného Srdce Panny Marie s mariánskou pobožností (P. Přibyl)

ne 6. 10.

9:30 mše sv. (Misál 1970, česky) z 27. neděle v mezidobí (P. Přibyl)

17:00 mše sv. tradiční ze 17. neděle po sv. Duchu (P. Zentner)

pá 11. 10.

17:00 mše sv. tradiční ze svátku Mateřství blahoslavené Panny Marie (P. Přibyl)

ne 13. 10.

9:30 mše sv. (Misál 1970, česky) z 28. neděle v mezidobí (P. Přibyl)

17:00 mše sv. tradiční z 18. neděle po sv. Duchu (P. Přibyl)

čt 17. 10.

17:00 mše sv. tradiční votivní o Nejsvětější svátosti s renesančním polyfonním zpěvem (P. Přibyl)

18.00 ekumenická policejní bohoslužba „Za bezpečí“ (diac. mjr. Laňka). Bohoslužba proběhne v karlovské Betlémské kapli.

ne 20. 10.

9:30 mše sv. (Misál 1970, česky) z 29. neděle v mezidobí (P. Přibyl)

17:00 mše sv. tradiční z 19. neděle po Svatém Duchu (P. Šrubař)

čt 24. 10.

17:00 mše sv. tradiční votivní ze svátku sv. Rafaela archanděla (P. Přibyl)

ne 27. 10.

9:30 mše sv. (Misál 1970, latinsky) ze 30. neděle v mezidobí (P. Přibyl)

17:00 mše sv. tradiční ze svátku Ježíše Krista krále (P. Přibyl)