Leden 2019

Misál 1962 – tradiční „tridentská“ mše svatá

Misál 1970 – mše svatá česky nebo latinsky

út 1. 1.

9:30 mše sv. (1970) ze slavnosti matky Boží Panny Marie

17:00 mše sv. tradiční (1962) z Oktávu Narození Páně – Obřezání Páně, Nový rok (celebrant P. Přibyl)

st 2. 1.

17:00 mše sv. tradiční (1962) o Nejsvětějším Jménu Ježíš (celebrant P. Přibyl)

pá 4. 1.

17:00 mše sv. tradiční (1962) votivní z Nejsvětějšího Srdce Ježíšova s pobožností Prvního pátku v měsíci (celebrant P. Přibyl)

so 5. 1.

9:00 mše sv. tradiční (1962) votivní z Neposkvrněného Srdce Panny Marie, s pobožností První soboty v měsíci (celebrant P. Přibyl)

ne 6. 1.

9:30 mše sv. (1970) ze slavnosti Zjevení Páně (celebrant P. Přibyl)

17:00 mše sv. tradiční (1962) ze svátku Zjevení Páně (celebrant P. Zentner)

ne 13. 1.

9:30 mše sv. (1970) ze slavnosti Křtu Páně (celebrant P. Přibyl)

17:00 mše sv. tradiční (1962) ze svátku Svaté Rodiny (celebrant P. Přibyl)

čt 17. 1.

18.00 ekumenická policejní bohoslužba „Za bezpečí“ (vede diac. mjr. Laňka)

ne 20. 1.

9:30 mše sv. (1970) ze 2. neděle v mezidobí (celebrant P. Přibyl)

17:00 mše sv. tradiční (1962) ze 2. neděle po Zjevení Páně (celebrant P. Šrubař)

pá 25. 1.

17:00 mše sv. tradiční (1962) ze svátku Obrácení sv. Pavla (celebrant P. Přibyl)

ne 27. 1.

9:30 mše sv. (1970) ze 3. neděle v mezidobí (celebrant P. Přibyl)

17:00 mše sv. tradiční (1962) ze 3. neděle po Zjevení Páně (celebrant P. Přibyl)