Červenec 2019

po 1. 7.

17:00 mše sv. tradiční (Misál 1962, latinsky) ze svátku Nejdrahocennější Krve Pána našeho Ježíše Krista (P. Přibyl)

út 2. 7.

17:00 mše sv. tradiční ze svátku Navštívení Panny Marie (P. Přibyl)

pá 5. 7.

17:00 mše sv. tradiční ze svátku sv. Cyrila a Metoděje (P. Přibyl)

so 6. 7.

9:00 mše sv. tradiční votivní z Neposkvrněného Srdce Panny Marie s mariánskou pobožností (P. Přibyl)

ne 7. 7.

9:30 mše sv. (Misál 1970, česky) ze 14. neděle v mezidobí (P. Přibyl)

17:00 mše sv. tradiční ze 4. neděle po sv. Duchu (P. Zentner)

ne 14. 7.

9:30 mše sv. (Misál 1970, česky) z 15. neděle v mezidobí (P. Přibyl)

17:00 mše sv. tradiční z 5. neděle po sv. Duchu (P. Přibyl)

čt 18. 7.

18.00 ekumenická policejní bohoslužba „Za bezpečí“ (diac. mjr. Laňka)

ne 21. 7.

9:30 mše sv. (Misál 1970, česky) z 16. neděle v mezidobí (P. Přibyl)

17:00 mše sv. tradiční z 6. neděle po Svatém Duchu (P. Šrubař)

čt 25.7.

17:00 mše sv. tradiční ze svátku sv. Jakuba Většího (P. Příbyl)

ne 28. 7.

9:30 mše sv. (Misál 1970, latinsky) ze 17. neděle v mezidobí (P. Přibyl)

17:00 mše sv. tradiční ze 7. neděle po Svatém Duchu (P. Přibyl)