Říjen 2018

pá 5. 10.

17:00 mše sv. tradiční votivní z Nejsvětějšího Srdce Ježíšova s pobožností prvního pátku v měsíci (celebrant P. Přibyl)

so 6. 10.

9:00 mše sv. tradiční votivní z Neposkvrněného Srdce Panny Marie, s pobožností první soboty v měsíci (celebrant P. Přibyl)

ne 7. 10.

9:30 mše sv. česky z 27. neděle v mezidobí (celebrant P. Přibyl)

17:00 mše sv. tradiční z 20. neděle po Svatém Duchu (celebrant P. Zentner)

čt 11. 10.

17:00 mše sv. tradiční ze svátku Mateřství Panny Marie, s mariánskou pobožností (celebrant P. Přibyl)

ne 14. 10.

9:30 mše sv. česky z 28. neděle v mezidobí (celebrant P. Přibyl)

17:00 mše sv. tradiční z 21. neděle po Svatém Duchu (celebrant P. Přibyl)

čt 18. 10.

18.00 ekumenická policejní bohoslužba „Za bezpečí“ (vede diac. mjr. Laňka)

ne 21. 10.

9:30 mše sv. česky 29. neděle v mezidobí (celebrant kan. Svoboda)

17:00 mše sv. tradiční ze 22. neděle po Svatém Duchu (celebrant P. Šrubař)

ne 28. 10.

9:30 mše sv. česky z 30. neděle v mezidobí (celebrant P. Přibyl)

17:00 mše sv. tradiční ze svátku Ježíše Krista Krále (celebrant kan. Garcia)