Červenec 2018

ne 1. 7.

9:30 mše sv. česky ze 13. neděle v mezidobí (celebrant P. Přibyl)

17:00 mše sv. tradiční ze svátku Nejdrahocennější Krve Pána našeho Ježíše Krista – neděle 6. po Svatém Duchu (celebrant P. Zentner)

po 2. 7.

17:00 mše sv. tradiční ze svátku Navštívení Panny Marie (celebrant P. Přibyl)

čt 5. 7.

17:00 mše sv. tradiční staroslověnská ze svátku sv. Cyrila a Metoděje (celebrant P. Zentner)

pá 6. 7.

17:00 mše sv. tradiční votivní o Nejsvětějším Srdci Ježíšově, s pobožností prvního pátku v měsíci (celebrant P. Peňáz)

so 7. 7.

9:00 mše sv. tradiční votivní o Neposkvrněném Srdci Mariině, s pobožností první soboty v měsíci (celebrant P. Valík)

ne 8. 7.

9:30 mše sv. česky ze 14. neděle v mezidobí (celebrant kan. Svoboda)

17:00 mše sv. tradiční ze 7. neděle po Svatém Duchu (celebrant P. Peňáz)

ne 15. 7.

9:30 mše sv. česky z 15. neděle v mezidobí (celebrant kan. Svoboda)

17:00 mše sv. tradiční z 8. neděle po Svatém Duchu (celebrant P. Peňáz)

čt 21.6.

18.00 ekumenická policejní bohoslužba „Za bezpečí“

ne 22. 7.

9:30 mše sv. česky ze 16. neděle v mezidobí (celebrant P. Přibyl)

17:00 mše sv. tradiční z 9. neděle po Svatém Duchu (celebrant P. Šrubař)

čt 26. 7.

17:00 mše sv. tradiční ze svátku sv. Anny, matky blahoslavené Panny Marie (celebrant P. Přibyl)

ne 29. 7.

9:30 mše sv. česky ze 17. neděle v mezidobí (celebrant P. Přibyl)

17:00 mše sv. tradiční z 10. neděle po Svatém Duchu (celebrant P. Přibyl)