Listopad 2017

st 1. 11.

17:00 mše sv. tradiční ze slavnosti Všech Svatých (čt 2. 11. mše sv. tradiční z Památky všech věrných zemřelých (Dušiček) se bude sloužit na Starém malostranském hřbitově)

pá 3. 11.

17:00 mše sv. tradiční votivní z Nejsvětějšího Srdce Páně s pobožností Prvního pátku v měsíci

so 4. 11.

9:00 mše sv. tradiční z Neposkvrněného Srdce Panny Marie s pobožností První soboty v měsíci

17:00 mše sv. česky z 31. neděle v mezidobí (16:30 předchází devítníková pobožnost)

ne 5. 11.

9:30 mše sv. česky z 31. neděle v mezidobí

17:00 mše sv. tradiční ze 22. neděle po Svatém Duchu (sv. ostatků, jež se chovají v chrámech našich)

so 11. 11.

17:00 mše sv. česky z 32. neděle v mezidobí (16:30 předchází devítníková pobožnost)

ne 12. 11.

9:30 mše sv. česky z 32. neděle v mezidobí

17:00 mše sv. tradiční z 23. neděle po Svatém Duchu (sv. Kristina a bratří, sv. Benedikta a bratří, sv. Martina I.)

pá 17. 11.

17:00 mše sv. tradiční ze sv. Řehoře Divotvůrce (v den státního svátku)

so 18. 11.

17:00 mše sv. česky z 33. neděle v mezidobí (16:30 předchází devítníková pobožnost)

ne 19. 11.

9:30 mše sv. česky z 33. neděle v mezidobí

17:00 mše sv. tradiční z neděle 6., která přebývá po Zjevení Páně (sv. Alžběty)

út 21. 11.

17:00 Mše sv. tradiční z Obětování Panny Marie (s mariánskou pobožností)

ne 26. 11.

9:30 mše sv. česky ze slavnosti Ježíše Krista Krále

17:00 mše sv. tradiční z neděle 24. a poslední po Svatém Duchu (sv. Silvestra)