Červenec 2016

pá 1. 7.: 17:00 mše sv. tradiční z Nejdrahocennější Krve Pána našeho Ježíše Krista.

so 2. 7.: 09:00 mše sv. tradiční z Navštívení Panny Marie.

ne 3. 7.: 9:30 mše sv. česky ze 14. neděle v mezidobí, rozloučení s kanovníkem ThDr. Jiřím Svobodou, JC.D., přivítání nového rektora P. doc. JUDr. Stanislava Přibyla, Ph.D., Th.D., JC.D. Mši slouží generální vikář Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, ThD.

———– 17:00 mše sv. tradiční ze 7. neděle po Svatém Duchu.

 út 5. 7.: 17:00 Mše sv. staroslověnsky (nový obřad) ze sv. Cyrila a Metoděje.

 so 9. 7.: 19:00 mše sv. česky z 15. neděle v mezidobí – u příležitosti vítání nových zvonů.

 ne 10. 7.: 9:30 mše sv. česky z 15. neděle v mezidobí,

———— 17:00 mše sv. tradiční z 8. neděle po Svatém Duchu (sv. Sedmi Bratří a sv. Rufiny a Sekundy).

ne 17. 7.: 9:30 mše sv. z 16. neděle v mezidobí,

———–  17.00 mše sv. tradiční z 9. neděle po Svatém Duchu (sv. Alexia).

ne 24. 7.: 9:30 mše sv. ze 17. neděle v mezidobí,

———– 17.00 tradiční mše sv. z 10. neděle po Svatém Duchu (sv. Kristiny).

ne 31. 7.: 9:30 mše sv. z 18. neděle v mezidobí,

———— 17.00 mše sv. tradiční z 11. neděle po Svatém Duchu (sv. Ignáce z Loyoly).